جلوخان آرامگاه فردوسي / مهندسين مشاور سروستان

نام پروژه: جلوخان آرامگاه فردوسي
طرح معماري: سعيد گلستاني
همكاران طرح: امين معصوم زاده، ياسمن هاشمي، ساجده محمدي، سيما مهاجر نسب
مساحت عرصه: ١٠ هكتار
كارفرما: شهرداري مشهد
مشاور: مهندسين مشاور سروستان
‎سازندگان مجسمه ها:
‎مجسمه رستم و سهراب و رستم و اسفنديار:
محمدحسین ماموریان
مهدی نیکان
مجسمه آرش كمان گير: اسماعیل رزاقی اصل
مجسمه دقیقی: هادی عارفی منش
مجسمه اکوان دیو : استاد قره‌باغی
عکاس: اورسی استدیو

‎طرح جلوخان آرامگاه فردوسی را می‌توان سومین گام موثر طی حدود ۹۰ سال گذشته در ساخت و توسعه باغ آرامگاه فردوسی دانست:

‎اولین گام، به اوایل پهلوی اول باز می‌گرددکه با پیگیری و اصرار فرهنگ دوستان و اهالی خراسان، مدفن فردوسی در عرصه شهر تاریخی توس در مجاور دروازه رزان شناسایی شده و به دستور رضا شاه، کار ساخت مقبره و باغ آرامگاه بر اساس طرحی از طاهرزاده بهزاد آغاز و در سال 1313 به اتمام ‌رسيد.

‎دومین گام، مربوط به بازسازی و توسعه باغ آرامگاه در سال ۱۳۴۷ است. در این دوره به دلیل نشست شالوده بنا و آسیب‌های پدید آمده، کار بازسازی آرامگاه و بهسازی و توسعه باغ توسط هوشنگ سیحون و به سفارش انجمن آثار ملی صورت پذیرفت. در همین سال و در زمان افتتاح، به دستور محمدرضا شاه عرصه ۳۶ هکتاری برابر با عرض باغ و به طول ۱۵۰۰ متر تا هارونیه در جنوب آرامگاه تملک ‌گرديد تا زمینه توسعه باغ تا بنای هارونیه که در آن زمان تصور می‌شد آرامگاه غزالی است فراهم شود.

‎سومین گام، پس از ۵۰ سال و با شروع پروژه جلوخان آرامگاه فردوسی در سال ۱۳۹۷ برداشت شد. علی‌رغم آن‌که پس از تملک اراضی ۳۶ هکتاری تحت عنوان پردیس توس، اقداماتی برای کاشت درختان و احداث معابر در این محدوده انجام گرفت اما با وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ این محدوده به مدت ۴۰ سال به شكل زميني باير رها شد. تا آنکه در سال ۱۳۹۷ با شکل‌گیری کمیسیون عمران توس در شوراي شهر مشهد و پيرو تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری و میراث‌ فرهنگی، پروژه جلوخان آرامگاه فردوسی با عزمی جدی آغاز و در پایان سال ۱۳۹۹ به سرانجام رسید.

گالری تصاویر: