خانه گریس / کاروالو آروخو

نام پروژه: خانه گریس
معمار: کاروالو آروخو
موقعیت: ویه را دومینو، پرتغال
سال: ۲۰۱۵
عکاس: هوگو کاروالو آراخو

ترجمه اختصاصی ایوان:

شرح مقاله توسط معماران ارائه شده است. خانه گریس در یک شیب تند در دره “کانیجادا” واقع شده است که ابتدا یک خانه کوچک در نزدیکی رودخانه بوده است. این خانه در سطح بالایی از این اراضی قرار گرفته بود و در معرض رانش های کوچک زمین قرار داشت، كه سرانجام منجر به تخریب آن و جابجایی ساختمان جدید شد.

Site Plan

ساختار جدید با بهره گیری از شیب تند آن، از چشم انداز رودخانه ی کوچک و منظره ممتاز آن، با زمین پیوند عمیقی ایجاد کرده است. دسترسی به خانه از طبقه فوقانی انجام شده است، و قسمت زیادی از نمای کلی و ساختمان را که مانند یک سنگ بر روی زمین جای گرفته، تضمین می کند. به علاوه، قرارگیری داخل خانه با محدوده بصری آن به ما امکان می دهد زمین زیر را “بازکشف” کنیم، زمینی که توسط مسیر بی نظم رودخانه ای که به دریاچه ای کوچک در زمین پایینی منتهی می شود، تشخص پیدا می کند.

این ساختمان از دو عنصر تشکیل شده است، یک حجم بزرگ چوب که روی یک پایه بتونی قرار دارد، که در تمام زمین کشیده شده و در خط آب امتداد دارد. استفاده از این دو ماده در داخل خانه نیز گسترش می یابند، که البته به دنبال یک برنامه معمولی نیست بلکه به دنبال تامین فضاهای بزرگ، کاربردی و چند منظوره است، جایی که خوشی و کار با هم مخلوط می شوند.

فضای اجتماعی خانه دارای اهمیت ویژه ای است که در یک اتاق نشیمن مرکزی بزرگ تکمیل شده است که از طریق یک تراس بزرگ به خارج گسترش می یابد. آشپزخانه و سرویس ها در همان طبقه اتاق نشیمن جایگذاری شده اند و فضاهای صمیمی تر و خصوصی تر در طبقه دوم قرار گرفته اند، که در قالب یک اشکوب (نیم طبقه) به طبقه اول مرتبط شده است.

منبع: آرک دیلی

گالری تصاویر: