سمپوزیوم تخصصی «باغ ایرانی»

انجمن علمي منظر ايران برگزار مي كند:
انجمن علمی منظر ایران به مناسبت روز ملی باغ ایرانی(۱۲ اکتبر) برگزار می کند

سمپوزیوم تخصصی باغ ایرانی
از سلسله نشست‌های تخصصی معماری، منظر و شهرسازی

سخنرانان:

پروفسور تام ترنر: “استاد دپارتمان معماری و معماری منظر دانشگاه گرینویچ انگلستان”
دکتر هما ایرانی بهبهانی: “استاد و عضو گروه طراحی محیط زیست دانشگاه تهران”
دکتر سارا مهدی زاده: “استادیار و عضو گروه معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد و دارنده فلوشیپ، دامبارتون اوکس، دانشگاه هاروارد آمریکا”
دکتر آزاده شاهچراغی: “دانشیار و عضو گروه معماری دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران، معمار، طراح، نویسنده و پژوهشگر”
پروفسور دیوید لیبرمن: “استاد دپارتمان معماری، منظر و طراحی دانشگاه تورنتو کانادا”
دکتر حمیدرضا جیحانی:“دانشیار و عضو گروه معماری دانشگاه کاشان،عضو هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی باغ‌های ایرانی”

زمان و تاریخ برگزاری
روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخه ۲۰ و ۲۱ مهرماه از ساعت ۱۶ الی ۱۹

دریافت پوستر: