نشست 165 اندیشکده هرم پی ” مدیریت شهری پساکووید19 “

اختصاصی ایوان:

نشست 165 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” مدیریت شهری پساکووید19 ”

اعضای میزگرد :
کاوه حاجی علی اکبری ” مدیر سازمان نوسازی شهر تهران”
سید حمید موسوی” شهردار منطقه 1 شهر تهران ”
ابوالفتح شادمهری ” مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران”

دبیر میزگرد :
محمدمهدی محمودی

بهار 1400

نشست های علمی تخصصی هنر , معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها

مطلب قبلینشست 164 اندیشکده هرم پی ” حرفه معماری پساکووید19 “
مطلب بعدیگالری مکعب آبی / دفتر طراحی درک فضا