نشست 166 هرم پی ” بحران آب در سرزمین ایران”

اختصاصی ایوان:

نشست 166 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع “بحران آب در سرزمین ایران”

‏‎اعضای میزگرد :
کامران امامی
رضا حاجی کریم
پدرام احمدی

‏‎ دبیر میزگرد :
محمد مهدی محمودی

نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها
‏‎تابستان ۱۴۰۰

پوستر نشست: