نشست 168 از سلسله نشست های هرم پی ” معیارهای تدریس معماری “

اختصاصی ایوان:

‏‎یکصد و شصت و هشتمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پیمعیارهای تدریس معماری

‏‎نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها
‏‎پاییز ۱۴۰۰

‏‎اعضای میزگرد :
اصغر ساعد سمیعی
مصطفی بهزادفر
عبدالرضا محسنی

‏‎ دبیر میزگرد :
محمد مهدی محمودی

دریافت پوستر: