نشست 169 از سلسله نشست های هرم پی ” شورای عالی شهرسازی و معماری «جایگاه، وظایف،اهداف» “

اختصاصی ایوان:

‏‎یکصد و شصت و نهمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” شورای عالی شهرسازی و معماری «جایگاه، وظایف،اهداف» “
‏‎نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها

‏‎پاییز ۱۴۰۰

اعضای میزگرد :
محمدسعید ایزدی
امیر فرجامی
مسعود حمزه ای

‏‎ دبیر میزگرد :
محمد مهدی محمودی

دریافت پوستر: