نشست 170 از سلسه نشست های اندیشکده هرم پی ” عصر دیجیتال، معماری ‌ساختمان “

اختصاصی ایوان:

« عصر دیجیتال، معماری ‌ساختمان »

یکصد و هفتادمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع
« عصر دیجیتال، معماری ‌ساختمان »
نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها

پاییز ۱۴۰۰

اعضای میزگرد :
شیما نیکخوی مکمل: معمار ، مدرس دانشگاه پارس، عضو مهندسین مشاور هرم پی
بهنود برمایه ور: عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دنشگاه تهران
مهسا ترابی: معمار، مولف و مدرس دانشگاه

‏‎ دبیر میزگرد :
محمد مهدی محمودی

دریافت پوستر: