نشست 172 از سلسله نشست های هرم پی ” آموزش میان رشته ای ارشد معماری “

اختصاصی ایوان:

« آموزش میان رشته ای ارشد معماری »

‎‏‎یکصد و هفتاد و دومین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع
‎« آموزش میان رشته ای ارشد معماری »

‎‏‎نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها
‎‏‎پاییز ۱۴۰۰

‎‏‎اعضای میزگرد :
داراب دیبا: دکتری معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه هنرهای زیبا
اسماعیل مبلغ حسینی : کارشناس برق و الکترونیک ، عضو هیئت مدیره آتک ، مدیر طرح پروژه های فازهای مطالعاتی و طراحی
حسین محمودی: دکتری فلسفه، پروهشگر، مدرس فلسفه

‎‏‎ دبیر میزگرد :
‎‏‎محمدمهدی محمودی: بنیان گذار مهندسین مشاور هرم پی و عضو هئیت علمی دانشکده معماری هنرهای زیبا

‎‏‎پخش از طریق اینستاگرام مجله معماری ایــوان و کانال تلگرام اندیشکده هــرم پی

دریافت پوستر:

مطلب قبلینشست 172 از سلسله نشست های هرم پی ” آموزش میان رشته ای ارشد معماری “
مطلب بعدیرنگ سال ۲۰۲۲ مشخص شد. {Very peri 17-3938}