نشست 186 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” گفتگو با بزرگان هنر، معماری و شهرسازی “ « فاطمه کاتب »


اختصاصی ایوان:گفتگو با بزرگان هنر، معماری و شهرسازی “ « فاطمه کاتب »

‏‌‌‎یکصد و هشتادو ششمین نشست از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع
گفتگو با بزرگان هنر، معماری و شهرسازی« فاطمه کاتب»

نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی
‏‌‌‎تابستان ۱۴۰۱

مهمانان:
فاطمه کاتب
پانته آ بغدادی

دبیر میزگرد :
‏‎‏‎محمدمهدی محمودی: بنیان گذار مهندسین مشاور هرم پی و عضو هئیت علمی دانشکده معماری هنرهای زیبا

‏‎‏‎ دبیر میزگرد :
‏‎‏‎محمدمهدی محمودی: بنیان گذار مهندسین مشاور هرم پی و عضو هئیت علمی دانشکده معماری هنرهای زیبا

‎‏‎تماشا از طریق اینستاگرام مجله معماری ایــوان و کانال تلگرام اندیشکده هــرم پی

‎دریافت پوستر:

مطلب قبلینشست 185 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” گفتگو با بزرگان هنر، معماری و شهرسازی “ « محمد منصور فلامکی »
مطلب بعدینشست 187 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی” مرمت گنبد دو‌مسجد «۱- مسجد جامع عباسی ۲- مسجد شیخ لطف الله » “