چهارم آبان ماه سالروز ثبت جهانی محوطه میراث جهانی چغازنبیل

🔹️چهل و دو سال پیش، چغازنبیل به عنوان نخستین اثر از ایران در فهرست آثار جهانی به ثبت رسید. در این چهل و دو سال، رویکردها و دغدغه های متنوعی به آثار میراث جهانی در سطح بین المللی عرضه شده است.
شاید مهم ترین آنها، کمک به توسعه پایدار از خلل ثبت جهانی بوده است. یکی از کارکردهای ثبت جهانی همواره کمک به توسعه متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستر محوطه ها بوده است.
باور داریم با مردمی آگاه تر، توانمندتر و امیدوارتر بیش از پیش می توانیم از دانش گذشته برای توسعه در آینده بهره ببریم.
سالگرد ثبت جهانی چغازنبیل گرامی باد