‏نشست 165 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی/ موضوع دوران پس از واکسیناسیون

اختصاصی ایوان:
‏‎یکصد و شصت و پنجمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع دوران پس از واکسیناسیون
« مدیریت شهری پساکووید ۱۹ »

‏‎نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها
‏‎تابستان ۱۴۰۰

‏‎اعضای میزگرد :
کاوه حاجی علی اکبری
سید حمید موسوی
ابولفتح شادمهری

‏‎ دبیر میزگرد :
‏‎- محمد مهدی محمودی

‏‎پخش از طریق اینستاگرام مجله معماری ایــوان و کانال تلگرام اندیشکده هــرم پی

‏‎ تاریخ پنجشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۰
‏‎ساعت ۱۶:۰۰

‏‎پخش و مشاهده از طریق:
‏- IGTV صفحه مجله معماری ایوان
‏‎- کانال تلگرامی اندیشکده هرم پی
‏‎- یوتیوب
‏‎- آپارات

دربافت پوستر:

منبع: تحریریه ایوان