مسابقه طراحی دروازه دانش اصفهان

“مسابقه طراحی دروازه دانش اصفهان ”

معماران: امیرحسین رضایی / صبا زمانی

پلی میزنیم به قدمت تاریخ اصفهان
اصفهان شهر پل های ماندگار که هرکدام گنجینه ی آثار هنرمندان این شهر است. هنرمندان سازنده ی خواجو قرن هاست در بین ما زنده هستند گرچه نامشان را ندانیم،
هنرمندان در تار پود آثارشان زنده هستند..
ایده ای که ما به دنبال آنیم ماندگار کردن هنرِ هنرمندان اصیل این شهر، در اثری که آیندگان نیز سهمی از آن دارند…
پل مسیری است برای گذر، معماری پل خود میتواند موزه باشد، باید به عنوان یک ارگانیسم زنده در شهر به زیست خود ادامه دهد، می‌تواند فضایی شهری باشد نه فقط خطی برای اتصال دو نقطه به هم..
در معماری پل سعی ما بر این بود که بستری را آماده کنیم با هنر دست هنرمندان به نام اصفهانی که جانی تازه به کالبد این مسیر ببخشیم و از دیروز تا امروز را روایتی تازه کنیم..

در راستای تحقق این اهداف با تحقیق میدانی هنرمندانی را شناختیم که هرکدام سر آمد حرفه ی خود هستند و گنجینه ای از هنر اصیل ایرانی در دل دارند… و از جمله این هنرمندان میتوانیم به اسامی زیر اشاره کنیم:
• استاد علی جعفر پیشه (هنر مسگری)
• استاد مهدی فروزنده (هنر خطاطی و خوشنویسی)
• استاد محمد صاعد اصفهانی(شاعر)
• استاد هوشنگ جزی زاده (هنر نگارگری)
• استاد هدایت اله سیاره (هنر موسیقی)
• استاد کیقباد بذرافشان (هنر مشبک فلزی)
• استاد سلیمان ساسون (هنر نقاشی)
• استاد علی ساعی (هنر قلمزنی)
• استاد محمد تقی قنبری (هنر کاشی کاری)
• استاد محمد حسن مقضی (هنر کاشی معرق)
• استاد جهانگیر آیتی (هنر مجسمه های فولادی)
• استاد حسين حائریان (هنر منبت کاری)
• استاد اسداله شاه میوه (هنر خاتم کاری)
• استاد مرتضی مطیفی فر (هنر گچبری سنتی)

به امید آنکه بتوانیم مسیر خود را با هنر دست انها روحی جاودانه ببخشیم…

منبع: تحریریه ایوان

گالری تصاویر: