معرفی به دوستان اشتراک گذاری

کتاب «مقدمه ای بر مدیریت انرژی و منابع جریان آب در طراحی شهری» منتشر شد

انتشار کتاب «مقدمه ای بر مدیریت انرژی و منابع جریان آب در طراحی شهری»

تألیف:
دکتر حیدر جهان بخش؛ عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
مهندس مرتضی لطفی پور سیاهکلرودی؛ پژوهشگر و مدرس دانشگاه

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین
تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۹۶
تعداد صفحه: ۱۲۰
قیمت: ۱۷۰/۰۰۰ ریال

از مهمترین منابع محیطی که باید در توسعه پایدار شهری مورد توجه قرار گیرند منابع انرژی و منابع آبهای سطحی یا همان جریان روانابها در شهر است. طراحی شهری در یکی دو دهه اخیر به این حوزه ورود کرده و رویکردها و راهکارهای عملی را در این زمینه ارائه داده است. در حوزه مدیریت انرژی نگاه کلی برنامه ریزی و طراحی شهری از ۵ حیث قابل بررسی است؛ کاهش مصرف، کنترل و جلوگیری از اتلاف، بهره گیری از انرژی های طبیعی، بهره گیری از انرژی های نو، بهره وری در مصرف و بازیافت انرژی و تولید مجدد آن رویکردهایی است که در این بخش مورد توجه است و برای هر یک با توجه به شرایط محیطی و مقیاس مداخله، راهکارهای عملیاتی تعریف می کند.

همچنین طراحی شهری به بحث مدیریت جریان آبهای سطحی و این منبع مهم در شهر، از طریق نگرشی جدید به نام طراحی شهری حساس به آب ورود کرده است. این نگرش در پی نزدیک نمودن چرخه آب در محیط های شهری به چرخه طبیعی آب و نیز بهره گیری از جریان روانابها به عنوان یک فرصت (در مقابل وضعیت کنونی که به عنوان تهدیدی برای شهر به آن نگریسته می شود) است. فرصتی در جهت افزایش مطبوعیت محیطی شهرها و خلق فضاهای مطلوب همزمان با کاهش آثار نامطلوبی که جریان روانابها به طور مستقیم و غیر مستقیم آن را پدید می آورند.

پیشگفتار کتاب:
برنامه ریزی و طراحی شهری در سالهای اخیر رفته رفته به خصوصیت میان رشته ای خود نزدیک شده و در هماهنگی و هم افزایی با سایر حوزه های مرتبط با محیط شهری سعی در افزایش نقش کارکردی خود داشته اند. امروزه مباحث مربوط به محیط زیست، حفاظت از منابع محیطی و بهره وری در مصرف آنها با نگاه پایداری به توسعه شهری جای خود را در دانش شهرسازی یافته است. طراحی شهری دیگر صرفاّ پرداختن به مباحث کالبدی و هنری نیست، بلکه به زندگی روزانه شهروندان ورود کرده و در پی کمک برای یافتن راه حل هایی است که می تواند به کاهش آسیب های وارد بر محیط زندگی آنها کمک کرده و در نهایت محیطی مطبوع تر برای زندگی شهروندان ایجاد کند. همچنین طراحی شهری با نگاهی فراتر، در پی بهره برداری بهینه از منابع است. تبدیل تهدیدهای محیط زندگی شهری به فرصت نیز از دیگر رویکردهایی است که طراحی و برنامه ریزی شهری باید به آنها توجه کنند.

کتاب حاضر که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مرتضی لطفی پور سیاهکلرودی به راهنمایی دکتر حیدر جهان بخش و یک طرح پژوهشی مشترک از نکارندگان در سال ۱۳۹۴ می باشد، منطبق با همین نگاه و با هدف بهره گیری از ظرفیتها و روشهای طراحی شهری به منظور کاهش آسیب های وارده بر محیط ناشی از مصرف و مدیریت نادرست منابع محیطی (با تمرکز بر منابع انرژی و جریان روانابهای شهری) نگارش شده و امید است دریچه ای مناسب از این منظر پیش روی خوانندگان بگشاید.

 

 

اخبار مرتبط

نظرات

 
   
 
Captcha