معرفی به دوستان اشتراک گذاری

کتاب «طبیعت، فراکتال، معماری» منتشر شد

انتشار کتاب «طبیعت، فراکتال، معماری»

نویسنده: دکتر جواد ایرجی؛ عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد
ناشر: دانش پژوهش راد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحه: ۹۸
قیمت: 000/15 تومان

پیشگفتار:
امروزه مهندسی فراکتال و تئوری های پایه و مرتبط با آن نظیر نظریه های آشوب، پیچیدگی، نظم و بی نظمی به عنوان شاخه ایی از علوم اساسی و مهم توانسته در بسیاری از علوم و جریان های فکری تاثیرگذار باشد. آنچه در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است، گزارش خلاصه ایی از مهمترین این کاربردها و چشم اندازهای مربوط به فراکتال ها در شاخه های متفاوت علمی، نظری و کاربردی بوده و تاثیری که آنها از طبیعت گرفته و به طبعِ آن نقش این علم در شاخه های دیگر نظیر معماری و شهرسازی می باشد.

در این مجموعه که برگرفته از طرح پژوهشی ” از نظریه آشوب تا هندسه نااقلیدسی: مبانی نظری و کلیات مهندسی فراکتال” تالیف دکتر جواد ایرجی و دکتر حنیف کازرونی (انجام شده در مرکز پژوهش های پیشرفته نخبگان) می باشد، بعد از مقدمات و مطالعات فراکتال و طبیعت و  بیان کلیات مهندسی فراکتال به مطالعه و بررسی کاربردها و چشم اندازهای این علم پرداخته شده است. در بخش های بعدی کاربرد فراکتال ها در زمینه های علوم طبیعی، بیونیک، بیومورفیک، علوم خورشیدی، هیدرولوژی و زمین شناسی مورد بررسی قرار گرفته شده است. بعد از بررسی موارد فوق در حوزه هنر و گرافیک، مطالعات فراکتال ها در حوزه معماری با تکیه بر نتایج مستخرج از فصول قبلی آغاز و کلیات مبانی فراکتال ها در این حوزه مورد تحلیل و  بررسی قرار گرفته شده است.

 

 

اخبار مرتبط

نظرات

 
   
 
Captcha