معرفی به دوستان اشتراک گذاری
Environed in Environment

کتاب محاط در محیط به چاپ سوم رسید

کتاب محاط در محیط به چاپ سوم رسید

Environed in Environment

کتاب محاط در محیط به چاپ سوم رسید.

این کتاب در مورد کاربرد روان شناسی محیطی درمعماری و شهرسازی است و تا کنون دو جایزه ملی دریافت کرده است که عبارتند از:
جایزه اثر برگزیده کتاب سال ابن سینا و جایزه کتاب برتر چهارمین دوسالانه کتاب های تخصصی معماری و شهرسازی. 
این کتاب برای نخستین بار تلاش کرده است مباحث روان شناسی محیطی و یافته های علوم رفتاری را از حیطه تئوریک به حیطه طراحی بیاورد.همچنین برای اولین بار مصداق های بومی در ایران معاصر متناسب با نظریه های جهانشمول معرفی شده است.این کتاب در پی آن است تا ریشه های حرکت معماری آوانگارد جهان که مبتنی بر زیبایی شناسی محیطی و نه صرفا تجربه زیبایی شناختی طراحان است را به معماران و شهرسازان و طراحان محیط در ایران معرفی کند.

 محاط در محیط :کاربرد  روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی
نویسندگان :آزاده شاهچراغی و علیرضا بندرآباد
چاپ اول 1394
چاپ سوم 1396
انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

نظرات

 
   
 
Captcha