معرفی به دوستان اشتراک گذاری

معماری،هویت پذیری یا فرهنگ سازی

برای مشاهده فیلم گفتگو «معماری،هویت پذیری یا فرهنگ سازی» بر روی عکس یالینک زیر کلیک کنید. 

 

لینک مستقیم:

http://iwanmagazine.ir/uploads/memariye-hoviyatpazir-ya-farhangsaz.mp4

 

 

نظرات

 
   
 
Captcha