معرفی به دوستان اشتراک گذاری
زلزله، تقسیم محبت

سلاآآآآم به کرمانشاه رسید

جمعی از معماران که پیش از این در زلزله آذربایجان بصورت خود جوش برای هموطنان آذری زبانمان اقامتگاه، حمام، موتورخانه حمام و... را به روش ابر خشت ساختند، اینبار در کرمانشاه تصمیم بر ساخت چنین پروژه ای کردند که نیازمند مشارکت همه جانبه مردم عزیز می باشد.

جمعی از معماران که پیش از این در زلزله آذربایجان بصورت خود جوش برای هموطنان آذری زبانمان اقامتگاه، حمام، موتورخانه حمام و... را به روش ابر خشت ساختند، اینبار در کرمانشاه تصمیم بر ساخت چنین پروژه ای کردند که نیازمند مشارکت همه جانبه مردم عزیز می باشد. 

 

بنای ابرخشت ساخته شده در کویر مرنجاب

 

ماجرا از یک ورکشاپ کویری در سال 1388 شروع شد تامجموعه ای که متشکل از ورودی، هشتی، کفش کن و... بود در دل کویر ایران، توسط جمعی از اساتید و دانشجویان معماری و عمرانی ساخته شود. 

درست در شهریور ماه سال 1391 پس ازاخبار دلخراش زلزله آذربایجان، این گروه تصمیم گرفت تا با حرکتی انسان دوستانه و در جهت کمک به هوطنان آذری زبانمان، در قالب گروهی خود جوش با نام «سلام»راهی آذربایجان شده و ابتدا پس از برداشت محیطی، سایت مورد نظر را جهت ساخت و ساز بناهایی با نام ابرخشت و یا (sandbag) انتخاب و بااعزام نیروهای اجرایی شروع به ساخت چنین بناهایی در آذربایجان و در روستای لزگی بلاغ کردند.

اینبار سلآآآم به کرمانشاه خواهد رفت، تا محبت را تقسیم کنید.

 

علاقمندان می توانند جهت کمک به این حرکت زیبا و انسان دوستان و همیاری گروه سلاآآآم، کمک های مالی خود را به حساب زیر واریز نمایند تا شما هم در تقسیم محبت شریک باشید. 

#زلزله، تقسیم محبت

شماره شبا
IR ۲۵۰۵۷۰۰۲۴۱۸۰۰۱۱۳۳۲۴۸۹۱۰۱
—----------------------------------
شماره كارت
5022-2910-5674-1000
—----------------------------------
شماره حساب
۲۴۱.۸۰۰۰.۱۱۳۳۲۴۸۹.۱
—----------------------------------
به نام محمد آقامحمدحسين دركه

 

تصاویر مربوط به ساخت و ساز ابر خشت توسط سلاآآآم در آذربایجان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره شبا
IR ۲۵۰۵۷۰۰۲۴۱۸۰۰۱۱۳۳۲۴۸۹۱۰۱
—----------------------------------
شماره كارت
5022-2910-5674-1000
—----------------------------------
شماره حساب
۲۴۱.۸۰۰۰.۱۱۳۳۲۴۸۹.۱
—----------------------------------
به نام محمد آقامحمدحسين دركه

 

نظرات

 
   
 
Captcha