معرفی به دوستان اشتراک گذاری
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم برگزار می کند

همايش علمی تخصصی فرآيند طراحی ايده تا اجرا

همايش علمی تخصصی فرآيند طراحی ايده تا اجرا در دانشگاه آزاد اسلامي دانشكده علوم پزشكي در قم برگزار می شود.

در این همایش که روز چهارشنبه ٩اسفند ۱۳۹۶برگزار می شود، كامران افشار مهاجر و فرهاد احمدی عضو هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتی در باره روش طراحی ايده تا اجرا در گرافيك محيطی و بررسي فرآيندهاي ذهنی و عملی طراحی و ساخت در معماری و پرداختن به پروژه های اجراي شهری سخنرانی خواهند کرد.

این رویداد به همت آموزشگاه فنی حرفه ای دختران قم و در سالن غدير دانشكده علوم پز شكي دانشگاه آزاد اسلامی واقع در بلوار ١٥خرداد این شهر برگزار می شود.
-

نظرات

 
   
 
Captcha