معرفی به دوستان اشتراک گذاری

آغاز عمليات مرمت آشیانه قلعه مرغی در سال97

آغاز عمليات مرمت آشیانه قلعه مرغی در سال97


آغاز عمليات مرمت آشیانه قلعه مرغی در سال97

فرودگاه قلعه مرغي اولين فرودگاه ايران و تهران است و ١٢ آشيانه پرواز به مساحت بيش از ٦هزار متر مربع را در دل خود جاي داده است.

نظرات

 
   
 
Captcha