معرفی به دوستان اشتراک گذاری

کتاب «فضای حافظ» منتشر شد

کتاب «فضای حافظ» منتشر شد

تألیف: محمدمنصور فلامکی
ناشر: نشر فضا وابسته به مؤسسه علمی و فرهنگی فضا
تعداد صفحات: ۳۷۴
تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۹۶
قیمت: ۲۵۰/۰۰۰ ریال

پیشگفتار:
سخنی در آغاز فضای حافظ
انگیزه‌ی به دنیا آوردن این کتاب، از طریق شناخت آن‌چه نوشته است، شناخته تواند شد. اما، آن‌چه بر پهنه صفحات آن توانیم خواند، مقوله‌ای است دگر: نیاز به گفتن و نوشتن آن‌چه دوست می‌داریم برای همدلان خود بگوییم، نمایانگر عشق به بازگوکردن یافته‌ها و به میان آوردن نکته‌ها و پرسش‌هایی است که پیش‌ روی داریم و این‌ها همه، از سخن موجز و دیرین ما سرچشمه دارند که عنوان داشتیم: “نوشتن برای سنجیده‌گفتن”. رمز و راز به میدان سخن آوردن “فضا” و “حافظ”، از معنی یا تعریف این مقوله دانسته نمی‌شود؛ این مهم، زاده‌ی نیازی است که نویسنده‌ی کتاب و هم خوانندگان “مفروض” آن، به شناخت “معماری” دارند. نه درست و نه دوست‌داشتنی است که گفته شود: آن‌چه می‌خوانیم، ثمر تجربه و شناخت معماری است. و این نیز درست نیست که گفته شود کتاب قصد دارد به کمک ارائه‌ی سخنی در باب “فضا” و “حافظ”، به دل خوانندگان جویای معنی و مفهوم معماری راه یابد و یافته‌هایی نو را در قالب این دو مدخل ارائه دهد. سخن ما در زمینه‌ی ذات معماری است که هم “حافظ” را کاوشگر و ژرف‌نگر و منتقد عالم زندگی آدمیان می‌کند و هم انسان‌ها را وا‌می‌دارد تا به معنی و مفهوم آفرینش فضای زیستی ـ یا بهتر، به حقیقت‌های قابل آفرینش در پهنه‌ی بی‌کران فضا ـ بیاندیشند.

چنان که پیدا است، گزارش‌هایی که زیر عنوان “کتاب” (کتاب اول، کتاب دوم، کتاب سوم) آورده‌ایم، سخنی کم یا بیش مستقل نیز دارند و از آن‌رو اشاره‌ای به این نکته نابه‌جا نخواهد بود.

مجموعه مطالبی که در باب “فضا” آورده‌ایم، راه را برای دریافت ابعادی از تحرّک اندیشه‌یی انسان‌ها، فارغ از عالم اندازه‌ها و جهت‌های زندگی روزمره و نهاده در گذران عمر روزانه‌ی آنان به میدان می‌آورد و اشاره به برخی منابع دارد که گرچه شناخته‌شده‌ بر همگان نیستند اما، می‌توانند نقطه‌ی عطف جهان اندیشه‌پردازان و پژوهشگران روز باشند؛ 
منصور فلامکی

 

 

نظرات

 
   
 
Captcha