معرفی به دوستان اشتراک گذاری
ایران به روایتی معمارانه ا

آرامگاه عطار‌نیشابوری

نیشابور

ایران به روایتی معمارانه
ایران – نیشابور - آرامگاه عطار‌نیشابوری
عکاس: امیررضا شیرازی

‏An architecture narrative of Iran
‏ Mausoleum of Attar NeyshaburiNishapur – Razavi Khorasan Province – Iran
‏Photographer: Amirreza Shirazi

 


 

اخبار مرتبط

نظرات

 
   
 
Captcha