معرفی به دوستان اشتراک گذاری
ایران به روایتی معمارانه

مسجد جامع اردستان

اصفهان

ایران به روایتی معمارانه
 ایران – اصفهان - اردستان -مسجد جامع اردستان
عکاس: علیرضا خراسانی

‏An architecture narrative of Iran
‏ Jame Mosque of Ardestan - Ardestan – isfahan – Iran
‏Photographer: Alireza Khorasani

 


 

 

 

نظرات

 
   
 
Captcha