معرفی به دوستان اشتراک گذاری
ایران به روایتی معمارانه

مسجد جامع نایین

اصفهان

ایران به روایتی معمارانه
 ایران – اصفهان -مسجد جامع نایین
عکاس: علیرضا خراسانی

‏An architecture narrative of Iran
‏ Jameh Mosque of Nain – isfahan – Iran
‏Photographer: Alireza Khorasani

 

 


 

 

 

اخبار مرتبط

نظرات

 
   
 
Captcha