معرفی به دوستان اشتراک گذاری
ایران به روایتی معمارانه

روستای میمند

کرمان

ایران به روایتی معمارانه
 ایران – کرمان - شهر بابک -روستای میمند
عکاس: علیرضا خراسانی

‏An architecture narrative of Iran
‏ Meymand  - Kerman– Iran
‏Photographer: Alireza Khorasani

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

نظرات

 
   
 
Captcha