درباره ما


پایگاه اطلاع رسانی کاشانه در تاریخ 26/9/93 بر اساس ماده 13 قانون مطبوعات مجلس شورای اسلامی مجوز خود به شماره 23827/93 را از معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نمود.این پایگاه دارای مجوز انتشار اخبار به زبان انگلیسی نیز می باشد.

حوزه های فعالیت این پایگاه؛ معماری و منظر شهری،برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی، معماری داخلی و انرژی وساختمان می باشد. موسسین پایگاه اطلاع رسانی کاشانه (که از اعضای هیات علمی می باشند) با مشاهده کمبود قابل ملاحظه رسانه های مستقل، با هداف فرهنگ سازی و آموزش شهروندی، انتشار مباحث علمی و زمینه سازی انتشار نظر جامعه دانشگاهی و خبرگان در حوزه های یاد شده اقدام به راه اندازی این پایگاه نمودند.

این پایگاه هیچگونه وابستگی به هیچ نهادی ندارد و تحت نظارت مستقیم موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان(دارای مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)فعالیت می کند. این پایگاه بر آن است تا ضمن رعایت قوانین مطبوعات در حد توان در راه دستیابی به رسالت فرهنگی و مطبوعاتی خود گام بردارد.

ارکان پایگاه به شرح زیر است

مدیر مسئول: بابک داریوش، عضو هیات علمی و مدیر موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان

سردبیر، فرزاد میرمجربیان عضو هیات علمی و معاون پژوهشی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان

شورای سیاستگذاری: اعضای هیات علمی عضو شورای پژوهشی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان

دبیران اجرایی و تحریریه این پایگاه خبری از اساتید یا دانشجویان دکتری دانشگاههای معتبر کشور می باشند .

سیاست این پایگاه خبری بر آن است تا بتواند علاوه بر اطلاع رسانی اخبار حوزه های مرتبط جنبه های علمی و نقد و تحلیل اخبار را نیز در نظر داشته باشد. 

در حوزه پژوهش در معماری و شهرسازی این پایگاه صرفاً همایش ها، نشست های علمی، نتایج طرح های تحقیقاتی و کتبی را اطلاع رسانی میکند که زیر نظر شورای پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و یا انجمن های علمی دانشجویی و تخصصی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.