دومین نشست ازسلسله نشست های معمارانه دانش آموختگان موفق دانشگاه آزاد اسلامی

دومین نشست ازسلسله نشست های معمارانه دانش آموختگان موفق دانشگاه آزاد اسلامی

دومین نشست ازسلسله نشست های معمارانه دانش آموختگان موفق دانشگاه آزاد اسلامی، امروز چهارشنبه نهم خرداد ماه در محل دانشکده هنر با حضور مهندس روزبه قائم مقامی برنده حایزه معمار سال ۹۶ برای طراحی کیوب کلاب برگزار ‌گردید

دكاتاکِ "دَه"  - واقعیتِ مَجازی (VR) | از آنچه هستیم، تا آنچه می خواهیم

دكاتاکِ "دَه" - واقعیتِ مَجازی (VR) | از آنچه هستیم، تا آنچه می خواهیم

واقعیت مجازی یا Virtual Reality که به اختصار با حروف VR نمایش داده می‌شوند عبارتند از تلاش بشر برای برداشتن مرزهای بین فضای واقعی و فضای مجازی. سال هاست که محققین به دنبال راهی برای ادغام کردن فضای مجازی و فضای واقعی هستند

دومین نشست ازسلسله نشست های معمارانه دانش آموختگان موفق دانشگاه آزاد اسلامی

دومین نشست ازسلسله نشست های معمارانه دانش آموختگان موفق دانشگاه آزاد اسلامی

دومین نشست ازسلسله نشست های معمارانه دانش آموختگان موفق دانشگاه آزاد اسلامی، امروز چهارشنبه نهم خرداد ماه در محل دانشکده هنر با حضور مهندس روزبه قائم مقامی برنده حایزه معمار سال ۹۶ برای طراحی کیوب کلاب برگزار ‌گردید