نشست 186 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” گفتگو...

اختصاصی ایوان:گفتگو با بزرگان هنر، معماری و شهرسازی “ « فاطمه کاتب » ‏‌‌‎یکصد و هشتادو ششمین نشست از سلسله نشست های عصر پنجشنبه...

نشست 185 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” گفتگو...

اختصاصی ایوان:« معماری و هوش مصنوعی » ‏‌‌‎یکصد و هشتادو پنجمین نشست از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع گفتگو با...

نشست 184 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” معماری...

اختصاصی ایوان:« معماری و هوش مصنوعی » ‏‌‌‎یکصد و هشتادو چهارمین نشست از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع « معماری...

نشست 183 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” جایگاه...

اختصاصی ایوان:« جایگاه رسانه های مجازی در گرافیک معاصر ایران » ‏‌‌‎یکصد و هشتادو سومین نشست از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی...

نشست 181 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” معماری...

اختصاصی ایوان:« معماری راه آهن » ‏‌‌‎یکصد و هشتادو یکمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع « معماری راه آهن » نشست های...

نشست 180 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” کمیته...

اختصاصی ایوان:« کمیته نما - پایان راه » ‏‌‌‎یکصد و هشتادمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع « کمیته نما - پایان...

نشست 179از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” نوروز “

اختصاصی ایوان:« نوروز » ‏‎‏‎یکصد و هفتاد و نهمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع « نوروز » نشست های علمی تخصصی هنر،...

نشست 178 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” مدیریت...

اختصاصی ایوان:« مدیریت کسب و کار در صنعت ساختمان » ‏‎‏‎یکصد و هفتاد و هشتمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با...

نشست 177 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” گفتگوهای...

اختصاصی ایوان:« اردشیر سیروس » ‏‎‏‎یکصد و هفتاد و هفتمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع گفتگو با بزرگان هنر و معماری...

نشست 176 هرم پی – از مطالعات و طراحی تا ساخت...

نشست ۱۷۶ از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” از مطالعات و طراحی تا ساخت و بهره برداری ۴ میلیون مسکن “ اختصاصی ایوان: ‏‎‏‎یکصد و...