نشست 174 از سلسله نشست های هرم پی آثار معماری...

اختصاصی ایوان: یکصد و هفتاد و چهارمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع « آثار معماری بر روی سکه ها و اسکناس...

نشست 173 از سلسله نشست های هرم پی ” گفتگوهای بزرگان...

اختصاصی ایوان: « دکتر جهانگیر درویش » یکصد و هفتاد و سومین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع ” گفتگوهای بزرگان هنر، معماری...

نشست 172 از سلسله نشست های هرم پی ” آموزش میان...

اختصاصی ایوان: « آموزش میان رشته ای ارشد معماری » ‎‏‎یکصد و هفتاد و دومین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع ‎« آموزش...

نشست 171 از سلسله نشست های هرم پی ” ایران درّودی...

اختصاصی ایوان: « ایران درّودی » ‎‏‎یکصد و هفتاد و یکمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع ‎« ایران درّودی » نشست های علمی...

نشست 170 از سلسه نشست های اندیشکده هرم پی ” عصر...

اختصاصی ایوان: « عصر دیجیتال، معماری ‌ساختمان » یکصد و هفتادمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع « عصر دیجیتال، معماری ‌ساختمان » نشست...

نشست 169 از سلسله نشست های هرم پی ” شورای عالی...

اختصاصی ایوان: ‏‎یکصد و شصت و نهمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” شورای عالی شهرسازی و معماری «جایگاه، وظایف،اهداف» “ ‏‎نشست های...

نشست 168 از سلسله نشست های هرم پی ” معیارهای تدریس...

اختصاصی ایوان: ‏‎یکصد و شصت و هشتمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” معیارهای تدریس معماری ” ‏‎نشست های علمی تخصصی هنر، معماری...

نشست 167 از سلسله نشست های هرم پی ” رشته معماری،...

اختصاصی ایوان: ‏‎یکصد و شصت و هفتمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی «رشته معماری، علاقه و یا انتخابی نا آگاهانه برای...

نشست 166 هرم پی ” بحران آب در سرزمین ایران”

اختصاصی ایوان: نشست 166 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع "بحران آب در سرزمین ایران" ‎ ‏‎اعضای میزگرد : کامران امامی رضا حاجی کریم پدرام...

نشست 165 اندیشکده هرم پی ” مدیریت شهری پساکووید19 “

اختصاصی ایوان: نشست 165 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” مدیریت شهری پساکووید19 " اعضای میزگرد : کاوه حاجی علی...