خانه فیلمخانه معماری

فیلمخانه معماری

نشست 160 اندیشکده هرم پی “گفتگو بابزرگان هنر و معماری و...

اختصاصی ایوان: نشست 160 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” گفتگو بابزرگان هنر و معماری و شهرسازی -دکتر داراب...

نشست 171 از سلسله نشست های هرم پی ” ایران درّودی...

اختصاصی ایوان: « ایران درّودی » ‎‏‎یکصد و هفتاد و یکمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع ‎« ایران درّودی » نشست های علمی...

نشست150اندیشکده هرم پی” انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها”

اختصاصی ایوان:نشست 150 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع " انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها" که در دو بخش...

نشست 161 اندیشکده هرم پی “طراحی شهری در ایران امروزی “

اختصاصی ایوان: نشست 161 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” طراحی شهری در ایران امروزی " اعضای میزگرد : فریناز...

نشست 172 از سلسله نشست های هرم پی ” آموزش میان...

اختصاصی ایوان: « آموزش میان رشته ای ارشد معماری » ‎‏‎یکصد و هفتاد و دومین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع ‎« آموزش...

نشست 151اندیشکده هرم پی”موضوع انسان شناسی و تئاتر شهری “

اختصاصی ایوان:نشست 151 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها” که در دو بخش...

نشست 162اندیشکده هرم پی ” گفتگوبا بزرگان هنر،معماری وشهرسازی – دکتر...

اختصاصی ایوان: نشست 162 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” گفتگوبا بزرگان هنر،معماری وشهرسازی - دکتر احمد کامیابی مسک...

نشست 173 از سلسله نشست های هرم پی ” گفتگوهای بزرگان...

اختصاصی ایوان: « دکتر جهانگیر درویش » یکصد و هفتاد و سومین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع ” گفتگوهای بزرگان هنر، معماری...

نشست 152 اندیشکده هرم پی”اسکیس در معماری”

اختصاصی ایوان: نشست 152 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” اسکیس در معماری " اعضای میزگرد : محمد شریفی آرتور امید...

نشست 163 اندیشکده هرم پی ” آموزش معماری پساکووید19 “

اختصاصی ایوان: نشست 163 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” آموزش معماری پساکووید19 " اعضای میزگرد : غرال کرامتی عبدالرضا محسنی...