خانه فیلمخانه معماری

فیلمخانه معماری

نشست 156 اندیشکده هرم پی ” نوروز در فضای مسکونی...

اختصاصی ایوان: نشست 156 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” نوروز در فضای مسکونی ” اعضای میزگرد : علیرضا بندرآباد پیام فروتن ولی...

نشست 167 از سلسله نشست های هرم پی ” رشته معماری،...

اختصاصی ایوان: ‏‎یکصد و شصت و هفتمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی «رشته معماری، علاقه و یا انتخابی نا آگاهانه برای...

نشست 157 اندیشکده هرم پی ” ساختمان های بنایی مقاوم در...

اختصاصی ایوان: نشست 157 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” ساختمان های بنایی مقاوم در برابر زلزله ” اعضای میزگرد...

نشست 158 اندیشکده هرم پی ” راستی آزمایی داوران و...

اختصاصی ایوان: نشست 158 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” راستی آزمایی داوران و شرکت کنندگان در مسابقات معماری...

نشست 159 اندیشکده هرم پی ” روش برگزاری ،مدارک و جوایز...

اختصاصی ایوان: نشست 159 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” روش برگزاری ،مدارک و جوایز در مسابقات معماری ” اعضای...

نشست 142 اندیشکده هرم پی “تعامل میان مفاهیم توسعه و حفاظت”

نشست 142 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی "تعامل میان مفاهیم توسعه و حفاظت" نشست 142 اندیشکده هرم پی "تعامل میان مفاهیم...

نشست 160 اندیشکده هرم پی “گفتگو بابزرگان هنر و معماری و...

اختصاصی ایوان: نشست 160 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” گفتگو بابزرگان هنر و معماری و شهرسازی -دکتر داراب...

نشست150اندیشکده هرم پی” انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها”

اختصاصی ایوان:نشست 150 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع " انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها" که در دو بخش...

نشست 161 اندیشکده هرم پی “طراحی شهری در ایران امروزی “

اختصاصی ایوان: نشست 161 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” طراحی شهری در ایران امروزی " اعضای میزگرد : فریناز...

نشست 151اندیشکده هرم پی”موضوع انسان شناسی و تئاتر شهری “

اختصاصی ایوان:نشست 151 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” انسان شناسی و معماری تماشاخانه ها” که در دو بخش...