نشست 156 اندیشکده هرم پی ” نوروز در فضای مسکونی...

اختصاصی ایوان: نشست 156 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” نوروز در فضای مسکونی ” اعضای میزگرد : علیرضا بندرآباد پیام فروتن ولی...

نشست 173 از سلسله نشست های هرم پی ” گفتگوهای بزرگان...

اختصاصی ایوان: « دکتر جهانگیر درویش » یکصد و هفتاد و سومین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع ” گفتگوهای بزرگان هنر، معماری...

نشست 157 اندیشکده هرم پی ” ساختمان های بنایی مقاوم در...

اختصاصی ایوان: نشست 157 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” ساختمان های بنایی مقاوم در برابر زلزله ” اعضای میزگرد...

نشست 172 از سلسله نشست های هرم پی ” آموزش میان...

اختصاصی ایوان: « آموزش میان رشته ای ارشد معماری » ‎‏‎یکصد و هفتاد و دومین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع ‎« آموزش...

نشست 152 اندیشکده هرم پی”اسکیس در معماری”

اختصاصی ایوان: نشست 152 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” اسکیس در معماری " اعضای میزگرد : محمد شریفی آرتور امید...

نشست 175 اندیشکده هرم پی – رونمایی از کتاب مرجع معماری...

اختصاصی ایوان: یکصد و هفتاد و پنجمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع «رونمایی از کتاب مرجع معماری داخلی » نشست های علمی...

نشست 168 از سلسله نشست های هرم پی ” معیارهای تدریس...

اختصاصی ایوان: ‏‎یکصد و شصت و هشتمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” معیارهای تدریس معماری ” ‏‎نشست های علمی تخصصی هنر، معماری...

نشست 160 اندیشکده هرم پی “گفتگو بابزرگان هنر و معماری و...

اختصاصی ایوان: نشست 160 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” گفتگو بابزرگان هنر و معماری و شهرسازی -دکتر داراب...

نشست 158 اندیشکده هرم پی ” راستی آزمایی داوران و...

اختصاصی ایوان: نشست 158 از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع ” راستی آزمایی داوران و شرکت کنندگان در مسابقات معماری...

نشست 176 هرم پی – از مطالعات و طراحی تا ساخت...

نشست ۱۷۶ از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” از مطالعات و طراحی تا ساخت و بهره برداری ۴ میلیون مسکن “ اختصاصی ایوان: ‏‎‏‎یکصد و...