نشست 174 از سلسله نشست های هرم پی آثار معماری بر روی سکه ها و اسکناس ها

اختصاصی ایوان:

یکصد و هفتاد و چهارمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع
« آثار معماری بر روی سکه ها و اسکناس ها »

نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها
زمستان ۱۴۰۰

اعضای میزگرد :
سیمون آیوازیان : دكتراي معماري و باستانشناسي ، عضو هيات علمي دانشكده معماري پرديس هنرهاي زيبا ، مشاور عالي گروه معماري وهنر دانشگاه خاتم
لیدا بلیلان :دانشیار دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس هیأت مدیره مهندسین مشاور فضا- بنا
سحر طوفان : دکتری معماری و معماری منظر – عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دبیر میزگرد :
محمدمهدی محمودی : بنیان گذار مهندسین مشاور هرم پی و عضو هئیت علمی دانشکده معماری هنرهای زیبا

اینستاگرام ایوان

دریافت پوستر:

مطلب قبلیکارگاه فن شناسی و آسیب شناسی طاق در شهر دور اونتاش
مطلب بعدیسلام بوتگا ونتا از دیوار بزرگ چین