نشست 183 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” جایگاه رسانه های مجازی در گرافیک معاصر ایران “

اختصاصی ایوان:« جایگاه رسانه های مجازی در گرافیک معاصر ایران »

‏‌‌‎یکصد و هشتادو سومین نشست از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع
« جایگاه رسانه های مجازی در گرافیک معاصر ایران »

نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی
‏‌‌‎بهار ۱۴۰۱

مهمانان:
مصطفی خزایی : کارشناس ارشد گرافیک ، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
ریاست انستیتو هنر دانشکده فنی دختران شریعتی

آذرمیدخت فتاحی : کارشناس ارشد تاریخ هنر ایران باستان ، کارشناس ارشد پژوهش هنر ،
مدرس هنر دانشکده فنی دختران شریعتی
عضو کمیته برنامه ریزی و تدویت مواد درسی گرافیک دانشگاه فنی حرفه ای

سهیل صالح : لیسانس گرافیک و فوق لیسانس پژوهش هنر, طراح گرافیک، مدرس گرافیک در دانشگاههای کشور، صاحب امتیاز کانون آگهی تبلیغاتی ساحل هنر و بیش از سی سال سابقه کار طراحی گرافیک
عضو کمیته تخصصی برنانه ریزی مواد درسی گروه هنر دانشگاه فنی و حرفه ای, مدرس نمونه دانشکده فنی و حرفه ای

‏‎‏‎ دبیر میزگرد :
‏‎‏‎محمدمهدی محمودی: بنیان گذار مهندسین مشاور هرم پی و عضو هئیت علمی دانشکده معماری هنرهای زیبا

‎‏‎تماشا از طریق اینستاگرام مجله معماری ایــوان و کانال تلگرام اندیشکده هــرم پی

‎دریافت پوستر:

مطلب قبلینشست 181 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” معماری راه آهن “
مطلب بعدیCasa Farol / Lantern House- MUKAarquitectura