نشست 185 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” گفتگو با بزرگان هنر، معماری و شهرسازی “ « محمد منصور فلامکی »

اختصاصی ایوان:« معماری و هوش مصنوعی »

‏‌‌‎یکصد و هشتادو پنجمین نشست از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع گفتگو با بزرگان هنر، معماری و شهرسازی
« محمد منصور فلامکی »
نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی
‏‌‌‎تابستان ۱۴۰۱

مهمانان:
محمد منصور فلامکی : مدرس معماری، مولف کتاب ، کارشناس و دکتری معماری از ونیز ایتالیا ، کارشناس شهرسازی ، کارشناس مرمت، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
افشین اخلاص پور :دانش آموخته ی معمار دانشگاه تهران، رئیس هیئت مدیره ی دوره هشتم کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران،مدیرعامل و عضو موسس مهندسان مشاور ستاوندساز تهران

‏‎‏‎ دبیر میزگرد :
‏‎‏‎محمدمهدی محمودی: بنیان گذار مهندسین مشاور هرم پی و عضو هئیت علمی دانشکده معماری هنرهای زیبا

‎‏‎تماشا از طریق اینستاگرام مجله معماری ایــوان و کانال تلگرام اندیشکده هــرم پی

‎دریافت پوستر:

مطلب قبلینشست 184 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” معماری و هوش مصنوعی “
مطلب بعدینشست 186 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی ” گفتگو با بزرگان هنر، معماری و شهرسازی “ « فاطمه کاتب »