نشست 188 از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی” مرمت گنبد دو‌مسجد «۱- مسجد جامع عباسی ۲- مسجد شیخ لطف الله » “


اختصاصی ایوان:مرمت گنبد دو‌مسجد «۱- مسجد جامع عباسی ۲- مسجد شیخ لطف الله »

‏‌‌‎یکصد و هشتادو هشتمین نشست از سلسله نشست های عصر پنجشنبه اندیشکده هرم پی با موضوع
مرمت گنبد دو‌مسجد «۱- مسجد جامع عباسی ۲- مسجد شیخ لطف الله » ”

نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی
‏‌‌‎تابستان ۱۴۰۱

مهمانان:
محمدمهدی کلانتری: پژوهشگر دکتری مرمت بناها و بافتهای تاریخی در دانشگاه علم و صنعت ایران , دبیر کمیته میراث فرهنگی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران, مدرس رشته مرمت در دانشگاه های پارس و سوره تهران
محمد اقاجانی: دانش آموخته معماری و مرمت ، مرمتگر ، پژوهشگر معماری
سید محمد حسینی: دانش‌آموخته معماری و مرمت ، بنیانگذار و مدیرعامل مشاور آبو، فعال گردشگری

دبیر میزگرد :
‏‎‏‎محمدمهدی محمودی: بنیان گذار مهندسین مشاور هرم پی و عضو هئیت علمی دانشکده معماری هنرهای زیبا

‎‏‎تماشا از طریق اینستاگرام مجله معماری ایــوان و کانال تلگرام اندیشکده هــرم پی

‎دریافت پوستر:

مطلب قبلیدورهمی دوستانه معماران