پروژه های معماری / شهرسازی

ویلای پتریکور / دفتر طراحی کو-لب

تولوم، مکزیک معماران: دفتر طراحی کو-لب مساحت: ۳۰۰ متر مربع سال: ۲۰۲۲ عکس: سزار بِخار "پتریکور"، عطر خاکی که هنگام باریدن باران روی خاک خشک تولید می‌شود، احساس آرامش...

اخبار و رویدادها

فیلمخانه معماری

اینستاگرام ایوان