نشست 175 اندیشکده هرم پی – رونمایی از کتاب مرجع معماری داخلی

اختصاصی ایوان:

یکصد و هفتاد و پنجمین نشست از سلسله نشست های اندیشکده هرم پی با موضوع
«رونمایی از کتاب مرجع معماری داخلی »

نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها
زمستان ۱۴۰۰

اعضای میزگرد :
عبدالرضا محسنی: دکتری معماری، مدرس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
امیر جلیلی :دکتری معماری، طراح داخلی، پژوهشگر، مدرس دانشگاه

دبیر میزگرد :
محمدمهدی محمودی: بنیان گذار مهندسین مشاور هرم پی و عضو هئیت علمی دانشکده معماری هنرهای زیبا

تماشا در اینستاگرام ایوان

دریافت پوستر نشست: