منو

فیلمخانه معماری

فیلمخانه معماری در اصل یک مولتی مدیا می باشد که در آن فیلم های روز مربتط با معماری و مسائل پیرامونی آن را به نمایش خواهیم گذاشت