طراحی موزه شهر پوئیلای مکزیک اثر تویو ایتو

تویو ایتو معمار برگزیده ژاپنی موزه ای با الهام از هنر باروک در شهر پوئیلای مکزیک (چهارمین شهر پرجمعیت این کشور) طراحی کرده است. موزه بین المللی delbarrroco یا به اختصار  MIB  به دنبال ترجمه ای از جنبش باروک و بر اساس سه دستورالعمل طراحی شده است. در مرحله اول به منظور احساس سیالیت طرحی سلب با مجموعه ای از دیوارهای منحنی منحل شد و در مرحله بعدی این طرح مورد پذیرش قرار گرفت . در این موزه برای رسیدن به فضاهای سیال این توضیح از سوی معماران داده شده است: ” ما امیدواریم زمانی که مردم از یک اتاق به اتاق دیگر حرکت می کنند بتوانند فضای باروک را تجربه کنند”.

تاکید دیگر بر استفاده از جریان طبیعی نور است. در هنر باروک نور نماد وحی از جانب خداست و از بین برنده تردید و تاریکی. در این پروژه نور معنی خاصی پیدا کرده است. زمانی که از بالا به پروژه نگاه میکنیم به طرحی پر پیچ وخم بر میخوریم که توسط یک گنبد نور به سراسر موزه متصل می شود. ضمناً میزان نور ورودی هر پاسیو با توجه به نیاز ضروری این نمایشگاه متفاوت است.

قانون سوم در طراحی ساختمان موزه، سازگاری با محیط زیست از طریق ایجاد یک رابطه قوی با طبیعت است.این ساختمان در پارکی واقع شده است که طی چهارسال گذشته تمرکزش بر تعامل بیشتر انسان و طبیعت بوده. به قول معماران ” ما معماران میخواهیم رابطه ای بین طبیعت و موزه ایجاد کنیم” ایده ای برای یک موزه با یک چاه نور وفضاهای سیال که هنر باروک رانشان می دهد. این ایده با تاکید بر گفتگویی میان طبیعت و مرده شکل گرفته که تکنولوژی آن را میسر ساخته است. همچنین با توجه به هوای شهر، این موزه با از سیستم بهره گیری از هوای خارج جهت کاهش بار انرژی از این تکنولوژی بهره برده است.

 

Top_635999636249402422

 

User10_635999631529432455

User10_635999631534392739 User10_635999631537572921

User10_635999631545823393 User10_635999631547933514

User10_635999631548803563 User10_635999631550523662