اندیشکده هرم پی برگزار می نماید.

صد و سی و هشتمین نشست از سلسه نشست های علمی تخصصی هنر و معماری و شهرسازی با موضوع « دگردیسی فرم در معماری و خوشنویسی »

 

سخنرانان

هوشنگ مهراردلان

علیرضا مددی

  زمان:
پنجشنبه ۱۹ دی ماه ۹۸ ساعت ۱۵ الی ۱۸

 

 مکان:
سالن اجتماعات مهندسين مشاور هرم پى، كارگر شمالى، كوچه چهارم، پلاك ۱۴

138