0588

 

نام پروژه:خانه عبادی ها

معمار/معماران اصلی: احمد مظفری –  سحرناز سلیمانی پاک

تیم طراحی: ایمان کد خدازاده

متراژ زمین: ۲۴۰متر مربع

مشخصات:مسکونی

موقعیت:  تهران.خانی آباد نو

وضعیت:در حال بهره برداری

سال طراحی: ۱۳۹۶

جزئیات طبقات و کاربری آنها: ۶طبقه مسکونی ،یک پیلوت، یک  زیرزمین

 

0656

 

IMG_6537

کانسپت:پروژه خانه عبادی ها در یکی از مناطق جنوبی تهران احداث شده است این مناطق باتوجه به اینکه فقر فرهنگی معماری دارند و مورد بی اقبالی و کم توجه ای مسئولان بوده و هست، سعی بر آن شده تا باتوجه به یک معماری هویت محور و هم سو  با انسان امروز و خواسته های کارفرمای محترم طراحی و اجرا شود.

در ابتدا خواسته کارفرما یک معماری ساده آجری بود و خواسته شریک ایشان معماری مدرن بود .از آنجای که کارفرما خوشبختانه قدری به مسائل معماری آگاه بود با توجه به خواسته های ایشان اقدام به طراحی یک معماری هویت محور باتوجه به معماری ایرانی و نیاز زیبایی شناسی روز شدیم که مورد توجه کارفرما و کمیته نمای منطقه قرار گرفت.

 

6

0550r2

آجربه عنوان یک مصالح زنده که با هویت انسان ایرانی آمیخته است و احساس بودن و آرامش به انسان می دهد در این پروژه نمود بارز دارد دراین طرح باتوجه به اهداف طراحی پس از تجزیه و تحلیل نمای خانه های ایرانی به دو عنصر اصلی در نما رسیدیم.

یکی جرزهای مابین پنجرهای سه دری و دیگری چارچوب مستطیل شکل که هر دو را به عنوان یک عضو پر کاربرد در نماهای خانه های ایرانی همواره حضور دارند. این المان ها همراه با آجرهای گره چینی شده مهری و شبکه مشجر یادآور معماری سنتی ایران هستند.

0647

0702

0790

0780

IMG_5680

 

_MG_6576-2

_MG_6589

_MG_6602

124 245