‎حضور دو اثر « پروژه درنگ گاه » و « پروژه فضاکار اشتراکی » دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با مربیگری خانم دکتر مه تیام شهبازی دکتری تخصصی معماری منظر دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیأت علمی دانشگده عمران، معماری و هنر واحد علوم و تحقیقات ، از میان ۱۳۰ طرح ارائه شده در مسابقه طراح جوان آسیا.
‎دکتر مه تیام شهبازی عضو هیأت علمی دانشگاه اسلامی واحد علوم تحقیقات که یکی از مربیان برگزیده در این مسابقه بودند، توانستند تیم های زیر نظر خود را با پروژه های « درنگ گاه » اثر سجاد محمدی و «فضاکار اشتراکی» اثر محمدرضا حیدری به مرحله نهایی سومین دوره مسابقه جوایز طراح جوان آسیا با موضوع « آینده پایدار» هدایت تا این دو اثر در بین ده فینالیست مسابقه طراح جوان آسیا تقدیر شوند.

 

WhatsApp Image 2020-01-15 at 11.20.56

WhatsApp Image 2020-01-14 at 23.40.18

روژه درنگ گاه اثر سجاد محمدی 

سجاد محمدی (2) سجاد محمدی (1)

پروژه فضاکار اشتراکی اثر محمدرضا حیدری 

mohamadreza heydari (1) mohamadreza heydari (2)

FINAL-POSTER-2000-1-800x1120