اندیشکده هرم پی برگزار می نماید

نشست های علمی تخصصی هنر و معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه ها

زمستان ۱۳۹۸

صد و چهلمین نشست « چیدمان فضا »

دبیر نشست: دکتر محمدمهدی محمودی

سخنرانان

دکتر حامد گلشن

دکتر آزاده مهاجر میلانی

زمان:
پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۸ ساعت ۱۵ الی ۱۸
مکان:
سالن اجتماعات مهندسين مشاور هرم پى، كارگر شمالى، كوچه چهارم، پلاك ۱۴

 

140